Η «Σ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε.» από της ιδρύσεώς της έως σήμερα, παράγει αρτοσκευάσματα έχοντας ως κεντρικό άξονα λειτουργίας της τη συνέπεια, την εξυπηρέτηση και την ευελιξία. Η τροφοδοσία της αγοράς πραγματοποιείται μέσα από ένα δυναμικό και άρτια οργανωμένο δίκτυο διανομών επανδρωμένο με εμπειρία και ικανά στελέχη στη διοίκησή τους. Ένα από τα πιο ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Εταιρίας είναι η ταχύτητα και η ευελιξία διανομής που υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό ιδιόκτητων φορτηγών αυτοκινήτων. Ο χώρος δραστηριοποίησης της Εταιρίας περιλαμβάνει τις κατηγορίες:

  • Αλυσίδες ταχείας εστίασης
  • Εταιρίες διανομής τροφίμων
  • Super Market
  • Εταιρίες Catering
  • Εταιρίες μεταποίησης τροφίμων
  • Εστιατόρια
  • Ξενοδοχεία
  • Συνεδριακά Κέντρα

Το 1995 σημειώνεται η έξοδος των προϊόντων της Εταιρίας πέρα των Ελληνικών συνόρων. Ο χάρτης εξαγωγών της «Σ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε.» περιλαμβάνει την Ιταλία, Κύπρο, Γερμανία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία, Κύπρο, Ελβετία και εμπλουτίζεται συνεχώς με καινούργιες αγορές.